Правила навчання

            

         Навчання в Українському Монтессорі центрі складається з двох частин: теоретичної (навчальні семінари, практикуми з дидактичними матеріалами, заліки, спостереження  на уроках Монтессорі, виконання творчих завдань та ін.) та практичної (інтернатура в Монтессорі-закладах та фінальний іспит). 

         Під час теоретичної частини навчання слухачі отримують грунтовні теоретичні знання з філософії та методики М.Монтессорі, а також практичні навички роботи в класі Монтессорі. Цей етап навчання передбачає детальне вивчення методики Монтессорі, який включає лекції, роботу з першоджерелами, виконання творчих завдань, практикум з дидактичними матеріали Монтессорі, спостереження в класах Монтессорі, створеня презантацій та власних Монтесорі-маеріалів, участь у дискусіях, обговореннях та бесідах, поточні заліки та іспити.  

 Динаміка дошкільного курсу (2019 - 2020 н.р):  серпень 2019 - 4  тижні; листопад - грудень 2019 - 2 тижні; лютий 2020 - 2 тижні; червень 2020 - 3 тижні.

 Динаміка тоддлер курсу (2019 - 2020 н.р.) : серпень 2019 - 4 тижні; листопад - грудень 2019 - 2 тижні; лютий 2020 - 2 тижні

 Після закінчення теоретичного етапу слухачі отримують Свідоцтво про проходження теоретичного етапу навчання та мають право працювати асистентом вчителя Монтессорі.

 Практична частина включає інтернатуру (робота в закладах Монтессорі) та фінальний іспит.

 Інтернатура дошкільної програми: початок  з липня 2020 року, термін 1 рік з майстром-вчителем, 2 роки без майстра вчителя.

 Інтернатура тоддлер програми: початок з березня 2020 року, термін 1 рік з майстром-вчителем, 2 роки без майстра вчителя.

 Інтернатура передбачає самостійну роботу в класі Монтессорі та виконання завдань, отриманих під час теоретичного етапу навчання згідно календарного плану.

 В період інтернатури слухачі мають можливість отримувати консультації та супервізію від інструкторів центру. 

 В разі, якщо інтернант з поважних причин не встигає виконати завдання, термін інтернатури може бути  продовженим на 1 рік. Якщо інтернант не виходить на іспит до закінчення цього терміну, особова справа закривається. Особова справа реактивується за додаткові кошти.

 До участі у фінальному семінарі (іспиті) допускаються слухачі, які успішно виконали всі завдання, отримані під час навчання.  За умови успішного складання іспиту слухач отримує Сертифікат вчителя Монтессорі.

         Для формування особової справи слухач надає: анкету слухача, копію диплому з додатками, 2 фотокартки(3х4), копію паспорту та ідентифікаційного коду.

         Важливо: за 2 тижні до початку навчальної сесії необхідно підтвердити свою участь у семінарах (в разі непідтвердження слухач отримує  роздаткові матеріали пізніше).

         Вартість навчання на 2019 - 2020 навчальний рік:

 

Дошкільна програма - 22340,00 грн.

  

 

Назва курсу

Кількість годин

Вартість

Окремі курси

1

Філософія та методика Монтессорі

80

3600

4000

2

Керівництво класом

28

1260

1400

3

Розвиток дитини

57

2565

2565

4

Метод спостереження

23

1035

1035

5

Життєва практика

44

1980

2100

6

Сенсорика

40

1800

2000

7

Математика

44

1980

2100

8

Розвиток мовлення

44

1980

2100

9

Природа і культура

76

3420

3600

10

Робота з батьками

16

720

900

11

              Всього

452

20340

 00

12

Реєстраційний внесок

 

800

 00

13

Фінальний іспит

 

1500

1500

14

               Всього за курс

 

22340

 -

  

Тоддлер програма - 21200,00 грн. (пропозиція 2019 року з врахуванням курсу "Інфант-дидактика" Ріти Бренер (США)   

  

 

Назва курсу

Кількість

Годин

Вартість

Окремі курси

1

Філософія та методика Монтессорі

80

3600

4000

2

Тоддлер-дидактика

80

3600

4000

3

Процедури в тоддлер-класі

40

1800

2000

4

Інфант-дидактика

40

4800

4800(в 2019)

5

Розвиток дитини

57

2565

2565

6

Метод спостереження

23

1035

1035

7

Система відносин. Робота з батьками

40

1800

2000

8

                Всього

360

16200

 -

9

Реєстраційний внесок

 

800

 00

10

Фінальний іспит

 

1500

00

11

                Всього за курс

 

21200

 -

                                                                                                           

 

Перед початком навчання кожний слухач сплачує реєстраційний внесок в сумі 800,00 грн., який вноситься слухачем після заповнення реєстраційної анкети на сайті. Реєстраційний внесок  не повертається.

 Оплата за навчання здійснюється не пізніше 3-х днів до початку  кожної сесії. В разі, якщо слухач оплатив послуги, але в подальшому не може продовжувати навчання, сума невикористаних коштів повертається (за виключенням реєстраційного внеску).

         Оплата за навчання проводиться  шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства (реквізити отримувача: ТОВ "Український Монтессорі центр", ЄДОПОУ 36126271, п\р 26002100694 в АТ "Райффайзен банк "АВАЛЬ", МФО 380805).

 Бажаючі мають можливість прослухати окремі курси. Вартість їх визначається в окремому додатку.

 ТЕКСТИ УЧБОВИХ ПЛАНІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СЛУХАЧІ Є ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ УКРАЇНСЬКОГО МОНТЕССОРІ ЦЕНТРУ, МАЮТЬ АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ЗАХИЩЕНІ ЗАКОНОДАВСТВОМ. ВИКОРИСТАННЯ УЧБОВИХ ПЛАНІВ З КОМЕРЦІЙНОЮ МЕТОЮ  ТА ПЕРЕДАЧА ТРЕТІМ ОСОБАМ ЗАБОРОНЕНА.

          Для  слухачів Українського Монтессорі центру, які бажають повторно прослухати окремі курси надається знижка в розмірі 50% від поточної вартості курсу (без надання роздаткових матеріалів).

Реєстраційна форма: https://forms.gle/D5ewxBmJPbc3B3fC6