Правила навчання

                     Навчання в Українському Монтессорі центрі складається з двох частин: теоретичної (навчальні семінари, практикуми з дидактичними матеріалами, заліки, спостереження  на уроках Монтессорі, виконання творчих завдань та ін.) та практичної (інтернатура в Монтессорі-закладах та фінальний іспит)

                    Під час теоретичної частини навчання слухачі отримують грунтовні теоретичні знання з філософії та методики М.Монтессорі, а також практичні навички роботи в класі Монтессорі. Цей етап навчання передбачає детальне вивчення методики Монтессорі, який включає лекції, роботу з першожерелами, виконная творчих завдань, практикум з дидактичними матеріали Монтессорі, спостереження в класах Монтессорі, участь у дискуссіях, обоговореннях та бесідах, поточні заліки та іспити.  

Динаміка дошкільного курсу (2018 - 2019 н.р):  

серпень 2018 - 4  тижні;

жовтень 2018 - 2 тижні;

 

лютий 2019 - 2 тижні;

червень 2019 - 3 тижні.

Динаміка тоддлер курсу (2018 - 2019 н.р.) :

серпень 2018 - 3 тижні;

жовтень 2018 - 2 тижні;

лютий 2019 - 2 тижні

                Після закінчення теоретичного етапу (за умови виконання поточних завдань та складання заліків) слухачі отримують Свідоцтво про проходження теоретичного етапу навчання та мають право працювати асистентом вчителя Монтессорі.

                 Практична частина включає інтернатуру (робота в закладах Монтессорі) та фінальний іспит.

Інтернатура дошкільної програми: початок  з липня 2019 року, термін 1 рік з майстром-вчителем, 2 роки без майстра вчителя.

Інтернатура тоддлер програми: початок з березня 2019 року, термін 1 рік з майстром-вчителем, 2 роки без майстра вчителя.

                  Інтернатура передбачає самостійну роботу в класі Монтессорі та виконання завдань, отриманих під час теоретичного етапу навчання згідно календарного плану.

В період інтернатури слухачі мають можливість отримувати консультації та супервізію від інструкторів центру. 

                  В разі, якщо інтернант з поважних причин не встигає виконати завдання, термін інтернатури може бути  продовженим на 1 рік. Якщо інтернант не виходить на іспит до закінчення цього терміну, особова справа закривається. Особова справа реактивується за додаткові кошти.

               До участі у фінальному семінарі (іспиті) допускаються слухачі, які успішно виконали всі завдання, отримані під час навчання.  За умови успішного складання іспиту слухач отримує Сертифікат вчителя Монтессорі.

              Для формування особової справи слухач надає: анкету слухача, копію диплому  про останню здобуту освіту  з додатками, 2 фотокартки(3х4), копію паспорту та ідентифікаційного коду.

              Важливо: за 2 тижні до початку навчальної сесії необхідно підтвердити свою участь у семінарах (в разі непідтвердження слухач отримує  роздаткові матеріали пізніше).

        Вартість навчання на 2018- 2019 навчальний рік:

дошкільна програма - 18880,00 грн.                                                                                                                

тоддлер програма - 12800,00 грн.                                                                                                                 

        Оплата за навчання може проводитись як в готівковій так і безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Окремо оплачуються:   реєстраційний внесок в сумі 800,00 грн., який вноситься слухачем після заповнення реєстраційної анкети на сайті та фінальний семінар-іспит в сумі 1200,00 грн, який сплачується після реєстрації інтернанта на участь у ному.

В разі, якщо слухач відмовляється продовжувати навчання, сума невикористаних коштів повертається (за виключенням реєстраційного внеску).

ТЕКСТИ УЧБОВИХ ПЛАНІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СЛУХАЧІ Є ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ УКРАЇНСЬКОГО МОНТЕССОРІ ЦЕНТРУ, МАЮТЬ АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ЗАХИЩЕНІ ЗАКОНОДАВСТВОМ. ВИКОРИСТАННЯ УЧБОВИХ ПЛАНІВ З КОМЕРЦІЙНОЮ МЕТОЮ  ТА ПЕРЕДАЧА ТРЕТІМ ОСОБАМ ЗАБОРОНЕНА.

         Для  слухачів Українського Монтессорі центру, які бажають повторно прослухати окремі курси надається знижка в розмірі 50% від поточної вартості курсу (без надання роздаткових матеріалів).

Реєстраційна форма:https://goo.gl/forms/XN0Ex8tzFzAtW4xw1