Правила навчання в Українському Монтессорі центрі

         Навчання в Українському Монтессорі центрі складається з двох частин: теоретичної (навчальні семінари, практикуми з дидактичними матеріалами, заліки, спостереження  на уроках Монтессорі, виконання творчих завдань та ін.) та практичної (інтернатура в Монтессорі-закладах та фінальний іспит)

         Під час теоретичної частини навчання слухачі отримують грунтовні теоретичні знання з філософії та методики М.Монтессорі, а також практичні навички роботи в класі Монтессорі. Цей етап навчання передбачає детальне вивчення методики Монтессорі, який включає лекції, роботу з першожерелами, виконная творчих завдань, практикум з дидактичними матеріали Монтессорі, спостереження в класах Монтессорі, участь у дискуссіях, обоговореннях та бесідах, поточні заліки та іспити.  

Динаміка дошкільного курсу (2017 - 2018 н.р):  серпень 2017 - 4  тижні; листопад - грудень 2017 - 2 тижні; лютий 2018 - 2 тижні; червень 2018 - 3 тижні.

Динаміка тоддлер курсу (2017 - 2018 н.р.) : серпень 2017 - 3 тижні; листопад - грудень 2017 - 2 тижні; лютий 2018 - 2 тижні

Після закінчення теоретичного етапу слухачі отримують Свідоцтво про проходження теоретичного етапу навчання та мають право працювати асистентом вчителя Монтессорі.

Практична частина включає інтернатуру (робота в закладах Монтессорі) та фінальний іспит.

Інтернатура дошкільної програми: початок  з липня 2018 року, термін 1 рік з майстром-вчителем, 2 роки без майстра вчителя.

Інтернатура тоддлер програми: початок з березня 2018 року, термін 1 рік з майстром-вчителем, 2 роки без майстра вчителя.

Інтернатура передбачає самостійну роботу в класі Монтессорі та виконання завдань, отриманих під час теоретичного етапу навчання згідно календарного плану.

В період інтернатури слухачі мають можливість отримувати консультації та супервізію від інструкторів центру. 

В разі, якщо інтернант з поважних причин не встигає виконати завдання, термін інтернатури може бути  продовженим на 1 рік. Якщо інтернант не виходить на іспит до закінчення цього терміну, особова справа закривається. Особова справа реактивується за додаткові кошти.

До участі у фінальному семінарі (іспиті) допускаються слухачі, які успішно виконали всі завдання, отримані під час навчання.  За умови успішного складання іспиту слухач отримує Сертифікат вчителя Монтессорі.

        Для формування особової справи слухач надає: анкету слухача, копію диплому з додатками, 2 фотокартки(3х4), копію паспорту та ідентифікаційного коду.

        Важливо: за 2 тижні до початку навчальної сесії необхідно підтвердити свою участь у семінарах (в разі непідтвердження слухач отримує  роздаткові матеріали пізніше).

        Вартість навчання на 2017 - 2018 навчальний рік:

Дошкільна програма - 19780,00 грн.

Знижки* : при оплаті за весь курс 15%   - 17008,00 грн.                                                                                                                 при оплаті    двома платежами 10% - 17932,00 грн.                                                                                                       при оплаті трьома платежама 5% -  18856,00 грн  

Тоддлер програма - 13340,00 грн.                                                                                                                     Знижки* : при оплаті за весь курс  15% - 11534,00 грн                                                                                                                   при оплаті двома платежами - 12136,00 грн.

               *Знижка не розповсюджується на реєстраціійний внесок та вартість фінального іспиту.

        Оплата за навчання може проводитись як в готовковій так і безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства. Перед початком навчання кожний слухач сплачує реєстраційний внесок в сумі 500,00 грн., який вноситься слухачем після заповнення реєстраційної анкети на сайті. Реєстраційний внесок  не повертається. Оплата за навчання здійснюється не пізніше 3-х днів до початку  кожної сесії. В разі, якщо слухач оплатив послуги, але в подальшому не може продовжувати навчання, сума невикористаних коштів повертається (за виключенням реєстраційного внеску).

ТЕКСТИ УЧБОВИХ ПЛАНІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СЛУХАЧІ Є ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ УКРАЇНСЬКОГО МОНТЕССОРІ ЦЕНТРУ, МАЮТЬ АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ЗАХИЩЕНІ ЗАКОНОДАВСТВОМ. ВИКОРИСТАННЯ УЧБОВИХ ПЛАНІВ З КОМЕРЦІЙНОЮ МЕТОЮ  ТА ПЕРЕДАЧА ТРЕТІМ ОСОБАМ ЗАБОРОНЕНА.

         Для  слухачів Українського Монтессорі центру, які бажають повторно прослухати окремі курси надається знижка в розмірі 70% від поточної вартості курсу (без надання роздаткових матеріалів).